Ještě jednou komunikační modul HC-12

Pomocí jednoduchého kódu ze stránky https://howtomechatronics.com/ funguje komunikace mezi dvěma arduiny. Pokud si zapnu na obou Seriový monitor, vše co se napíše do jednoho seriového monitoru se objeví v seriovém monitoru druhého arduina.

Kód je v obou zařízeních stejný.

/*  Arduino Long Range Wireless Communication using HC-12
           Example 01
  by Dejan Nedelkovski, www.HowToMechatronics.com
*/
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial HC12(10, 11); // HC-12 TX Pin, HC-12 RX Pin
void setup() {
 Serial.begin(9600);       // Serial port to computer
 HC12.begin(9600);        // Serial port to HC12
}
void loop() {
 while (HC12.available()) {    // If HC-12 has data
  Serial.write(HC12.read());   // Send the data to Serial monitor
 }
 while (Serial.available()) {   // If Serial monitor has data
  HC12.write(Serial.read());   // Send that data to HC-12
 }
}

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *