Ještě jednou komunikační modul HC-12

Pomocí jednoduchého kódu ze stránky https://howtomechatronics.com/ funguje komunikace mezi dvěma arduiny. Pokud si zapnu na obou Seriový monitor, vše co se napíše do jednoho seriového monitoru se objeví v seriovém monitoru druhého arduina.

Kód je v obou zařízeních stejný.

/*  Arduino Long Range Wireless Communication using HC-12
           Example 01
  by Dejan Nedelkovski, www.HowToMechatronics.com
*/
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial HC12(10, 11); // HC-12 TX Pin, HC-12 RX Pin
void setup() {
 Serial.begin(9600);       // Serial port to computer
 HC12.begin(9600);        // Serial port to HC12
}
void loop() {
 while (HC12.available()) {    // If HC-12 has data
  Serial.write(HC12.read());   // Send the data to Serial monitor
 }
 while (Serial.available()) {   // If Serial monitor has data
  HC12.write(Serial.read());   // Send that data to HC-12
 }
}

Komunikační modul HC-12 SI4463 433 MHz

Už delší dobu pokukuji po řešení jak bych mohl naučit arduina povídat si mezi sebou. Jako první jsem experimentoval s něčím co se prodává na aliexpressu pod názvem „TZT Smart Electronics 433Mhz RF transmitter and receiver Module link kit For arduino/ARM/MCU WL diy 315MHZ/433MHZ wireless“. Z tohoto nešťastného zařízení se mi podařilo dosáhnout výkonu tak akorát na odeslání dat na opačný konec místnosti, cca 3 metry. Je klidně možné a i pravděpodobné, že na vině byla špatná anténa ale všelijaké experimentování s délkami antén nepřinášely žádoucí výsledky. Dosah se zlepšil v lepším případě o metr.

Před pár dny mi dorazilo na testování HC-12 SI4463. Po nahrání testovacího kódu z Arduino-návody, spuštění seriového monitoru a napsání příkazu AT+RX a AT+C010 prakticky okamžitě ozývá zpět „Vzdalena konfigurace probehla v poradku!“ Testoval jsem dosah, hned na první pokus pohodlně obsáhne celý byt přes několik silných zdí.

Můj testovací setup
2x arduino Uno propojené s HC-12 připravené na testování

Vím, že dnes už je zřejmě pohodlnější připojit zařízení k Wi-Fi ale chtěl jsem si vyzkoušet komunikaci na 433MHz a pokusit se pomocí ní rozvinout svoje projekty.